komiksy

InoKultura

Komiksy jako forma twórczości Komiksy to tylko jedna z wielu gałęzi twórczości artystycznej. Zazwyczaj są one połączeniem literatury z grafiką, choć mogą to też być tylko obrazki, które według zamysłu ich autora nie potrzebują żadnych objaśnień w dymkach. Jak to bywa z każdą formą wyrażania siebie poprzez sztukę, ulegały (i wciąż ulegają) zmianom pod wpływem…